top of page

Diensten

 

Jongerencoaching

In de adolescentie heeft de jongere de taak zich als kind te ontwikkelen naar autonome en zelfstandige volwassene. Je kan deze taak voor je zien als een route die de jongere moet lopen om zijn eigen plek te vinden in deze wereld. Het pad is vaak vol hobbels en kuilen, dwaalsporen, afleidingen en geregeld raakt de jongere verdwaald. Bij Centrum Richting lopen we een eindje mee met de jongere en helpen we hem om met vertrouwen zijn weg te vervolgen.  

Adolescentenpsychologie en intervisie voor volwassenen

Voor ouders die hun kind goed willen ondersteunen gedurende de adolescentie bieden we thema avonden met verdieping in de adolescentenpsychologie. We doen dit in kleine groepen waar we n.a.v. psychologische inzichten in de adolescentieperiode, eigen situaties te bespreken. Door met andere ouders ervaringen te delen over het begeleiden van jongeren, dit te koppelen aan psychologische inzichten ontstaat een breder handelingsrepertoire. Zo kan je als ouder anders naar het gedrag van je eigen kind kijken en bewust een keuze maken in je reactie daarop. In de groep heerst vertrouwelijkheid en maken we bewust gebruik van de ervaringsdeskundigheid van alle aanwezige ouders.  

Op 26 september 2024 start deze cursus bij de volksuniversiteit Geldrop

Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding richt zich op herstel en re-integratie waarbij jouw talenten, kwaliteiten en dromen richtinggevend zijn. We gaan samen opzoek naar jouw hulpbronnen en maken een plan hoe je deze kunt inzetten om bovenstaande te realiseren. Je wordt gestimuleerd om zelf keuzes te maken zodat je jouw werkomgeving 'vruchtbaar' houdt en volledig tot bloei komt als persoon.

Ik ben werkzaam geweest bij een Arbo dienst in de functie van verzuimbegeleider. Momenteel werk ik deels bij een huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner GGZ.

Persoonlijke ontwikkeling

Merk je dat je als persoon vast zit op een of meer terreinen in je leven op het gebied van bijvoorbeeld: relatie(s), opvoeding, werk, gebrek aan zingeving? De kans is reëel dat je (onbewust) op persoonlijke vlak veranderingen aan het doormaken bent terwijl je omgeving niet mee veranderd. Bij een persoonlijk ontwikkelingstraject gaan we opzoek naar de disbalansen in je huidige rollen en die leggen we tegen het licht tegen je daadwerkelijke behoeftes van dit moment. Op de zaken waar je invloed op hebt zul je gestimuleerd worden om eigen keuzes te maken ten behoeve van je persoonlijke groei.

Psychosociale therapie

Soms maak je in je leven crisis(sen) mee waar je niet zelf meer uitkomt. Hierbij kunnen (onverwerkte) zaken uit je leven weer aan de oppervlakte komen, wat het nog ingewikkelder maakt. Dit kan ook invloed hebben op je mentale en lichamelijke gesteldheid. Bij psychosociale therapie gaan we je klacht(en) verhelderen en maken we een plan om hieraan te werken. Je eigen belevingswereld zal hier een centrale rol in gaan spelen. We maken gebruik van een eigen samengestelde methode die op diverse lagen conflicten opspoort en je eigen regie stimuleert: cirkels van interactie.

We werken zoveel mogelijk vanuit het hier-en-nu. Mocht het voor het traject toch nodig zijn om onverwerkte zaken uit je verleden aan te pakken, dan kan er (trauma) therapie ingezet worden. Naast je bewuste waarneming maken we hierbij ook gebruik van je onderbewuste (lichamelijke, emotionele en mentale) processen.

Assertiviteit stimulering

Bij assertiviteit stimulering staan je zelfvertrouwen en je eigen grenzen centraal. Bewustwording van je eigen grenzen en inzicht in je patronen hoe je hier in het dagelijks leven mee omgaat. Dit kan per specifieke rol in je leven verschillen. Door middel van oefeningen en nieuwe ervaringen creëren, gaan we patronen letterlijk en figuurlijk doorbreken. Ja ook letterlijk,  breektesten maken namelijk onderdeel uit van het veranderingsproces om belemmerende overtuigingen / gedragingen te doorbreken. We gaan niets forceren en werken vanuit comfort met jezelf: zelfvertrouwen vergroten en successen vieren.

Als voormalig topsporter in de gevechtskunsten zet ik mijn kennis en ervaring in door mentale en fysieke elementen toe te voegen zodat je meer gebruik gaat maken van je eigen kracht(en).

 

 

 

 

 

Workshops

Houd de website in de gaten voor de actuele workshops.

Lezingen

Lezingen over adolescentenpsychologie bieden we aan voor ouders, opvoeders, begeleiders en leerkrachten. De lezingen kunnen worden aangepast naar behoefte.  

Over ons

Yassir heeft o.a. de volgende expertise in huis: maatschappelijk werker, Arbo verzuimbegeleiding, psychosociale therapeut en praktijkondersteuner GGZ. Daarnaast deelt hij zijn ervaringen als topsport gevechtskunstbeoefenaar op een liefdevolle manier, zodat kracht en doelgerichtheid toegevoegd worden om het zelfvertrouwen te vergroten en doelen te behalen. Zijn passie voor muziek zet hij met regelmaat bewust in om processen te versnellen of extra diepgang te creëren.

 

Janine is een gediplomeerd pedagoog (met specialisatie adolescentenpsychologie), onderwijskundige en jongerencoach. In haar werkzame leven adviseert zij opleidingen over onderwijskundige en pedagogische thema’s. Ze heeft veel ervaring met lesgeven aan jongeren en volwassenen, leiding geven aan (young) professionals, workshops en het coachen van jongeren binnen het beroepsonderwijs. Echt contact maken, inspireren en anderen in hun kracht zetten zijn de kooltjes voor haar innerlijke vuur. 

 

Praktijk bokszak bijgewerkt.jpg
Plank breektest.jpg
bottom of page